Op onze site in Oostende bieden we verschillende oplossingen aan voor de acceptatie en overname van bagger- en ruimingsspecie. Het aangeleverde materiaal wordt geanalyseerd en krijgt een toepassing naargelang de gebruiksmogelijkheden. De aanlevering kan zowel per schip als per vrachtwagen gebeuren.

Waarom sliblagunering?

Sliblagunering is een ontwateringstechniek waarbij het natuurlijk ontwateren versneld wordt door keren. D.m.v. sliblagunering wordt het volume specie sterk gereduceerd om een steekvast product bekomen.

Afhankelijk van de kwaliteit van het steekvaste slib krijgt deze een nieuwe toepassing bv. als fundering, dijk... Indien de normen voor hergebruik overschreden zijn, dient het slib gereinigd, verbrand of gestort te worden.