Teerhoudend asfalt moet sinds enkele jaren verplicht worden gereinigd. Top-Mix Oostende was in Vlaanderen de eerste vergunde tussenopslagplaats die in aanmerking kwam voor de thermische reiniging van teerhoudend asfalt. Het kreeg daarvoor in 2016  het Copro-certificaat.

We regelen alles

Bij de aanlevering van thermisch te reinigen asfalt staan we in voor een duurzaam ketenbeheer zoals Copro het voorschrijft en leveren we ook de nodige documenten af:

  • Een standaard vrachtbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) die elke vracht teerhoudend asfalt die vertrekt op de werf moet vergezellen.
  • Een standaard aanvraagformulier voor thermische reiniging in te vullen door AWV, de aannemer, de tussenopslagplaats en Copro.