Terug naar overzicht

In 2014 ontstond binnen de Vlaamse Overheid het idee om asfaltverhardingen met teer niet meer te recycleren in onze wegen. In plaats van deze recyclage zou het teerhoudend asfalt dat vrijkomt, gereinigd moeten worden. Deze thermische reiniging vereist zeer hoge temperaturen, waardoor dit enkel kan gebeuren met behulp van gespecialiseerde installaties.

Om het hele proces, van het uitbreken van het teerhoudend asfalt en afvoeren naar een gecertificeerde tussenopslagplaats, tot het transporteren naar een reinigingsinstallatie en de uiteindelijke reiniging, in kaart te brengen, werd door keuringsinstelling Copro een nieuw keuringssysteem in het leven geroepen. Dit systeem ziet erop toe dat alle stappen van het gehele proces correct verlopen, in die mate dat elke stap perfect gecontroleerd, geregistreerd en gecommuniceerd kan worden. Om als tussenopslagplaats erkend te worden, was het nodig om in eerste instantie een volledig kwaliteitshandboek op te stellen. Hierin staat beschreven hoe we de nodige controles uitvoeren en registreren, hoe we het aangevoerde materiaal stockeren en eventueel bewerken en hoe alle administratieve zaken worden afgehandeld.

Na een eerste controlebezoek werd de proefperiode opgestart en werd Top-Mix Oostende de 1e gecertificeerde tussenopslagplaats voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt. Daar de thermische reinigingsinstallaties, die aanvaard werden door de Vlaamse Overheid, zich in Nederland bevinden, moet er bij de afvoer rekening worden gehouden met de Europese voorschriften voor het vervoer van afval, de zogenaamde EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).  Ondertussen werd, in samenwerking met OVAM, de nodige stappen gezet en werd ons EVOA-dossier aanvaard. Op donderdag 22 juni 2017 werd het eerste schip onder certificatie richting Nederland afgevoerd.